Geomatikks ledningsinformationstjänst till Finland

Den norska koncernen Geomatikk har grundat ett dotterbolag i Finland. Geomatikk har funnits 20 år i Norge och 5 år i Sverige och har en ledande marknadsställning i båda länderna.

Landschef för det finska bolaget (senare verkställande direktör) är Jukka Rouhe, som har olika erfarenheter från ledarskap inom datakommunikations- och programbranschen.

Till Finland tar Geomatikk med sig en helt digitaliserad ledningsinformationstjänst där informationstekniken utnyttjas. Tjänsten innehåller en användarvänlig webbläsarportal och mobilapp för gräventreprenörer och planerare.

Nätägarna har en egen portal för egen uppföljning av verksamheten.

Geomatikk Finland började med att göra en marknadsundersökning om aktörerna på och särdragen för den finska marknaden. Avsikten är att direkt börja rekrytera nya kunder. Bolagets mål är att inom några år uppnå en betydande marknadsställning.