Information om kundportalen

Vi erbjuder en webbaserad lösning. I den kan du skapa nya ledningsanvisningsärenden och se statusen för aktuella ärenden 24/7.

Om du skapar ett ledningsanvisningsärende i kundportalen säkerställer du att registreringen sker så exakt som möjligt. Ditt ärende handläggs snabbt, korrekt och med rätt beslut. I kundportalen visas ärendets gång och även tidigare ärenden.

Kundportalen är avsedd för privatpersoner, företagare och andra aktörer som skickar förfrågningar om ledningsanvisning till vår kundtjänst. Dessutom kan planeringsbyråer beställa nätkartor i vår tjänst, exempelvis för planering av markbyggnadsprojekt.

Registrera dig och logga in på tjänsten via länken nedan:

Kundportalen underlättar vardagen. Fördelarna är bland annat:

  • öppet 24 timmar – arbeta när det passar dig
  • hantering av grävförfrågan – du kan följa ärendets gång i realtid
  • arkiv – historikuppgifter om tidigare beställd information

Geomatikk erbjuder i tjänsten:

  • Ledningsinformation och ledningsanvisning
  • Leverans av kartor för planeringsarbeten