Kartor i ledningsinformations- och anvisningstjänsterna

Kartförklaringarna hjälper dig att tolka de kartor vi tillhandahåller.

Tele

 Fiberstråk
 Telefonkabel
 Kabel-TV
 Kopplingsskåp
 Brunn
 Skarv
 Nätstation

 

Övriga symboler

 Planerad ledning
 Ej i drift
 Slinga
 Sond
 Ventil
 Ledningsanvisningsområde

Elnät

 Högspänningsledning
 Mellanspänningsledning
 Lågspänningsledning
 Nätstation
 Nätstation i stolpe
 Brytarstation
 Kopplingsskåp

 

 Luftkabel
 Ledningsstråk
 Spole
 Stolpe
 Ledningsbegärda området

Fjärrvärme och VA

  Fjärrvärmeledning
 Fjärrkyleledning
 Vattenledning
 Dagvattenledning
 Spillvattenledning
 Brunn (fjärrvärme / AV)
 Fjärrvärmeskarv

Vår kundtjänst hjälper dig om du har frågor om kartor. E-post kundbetjaning@geomatikk.fi och telefon 075 7580 700.
Du kan ladda teckenförklaringar ner här (PDF).