Akut och brådskande ledninganvisning

För exceptionella situationer har vi jour 24/7. Typiska akuta situationer är vatten- och fjärrvärmerörsbrott som kräver omedelbar grävning och reparationsåtgärd.


Akut ledningsanvisning

I akuta fall som orsakar fara för människors liv, eller att samhällets strukturer riskerar att skadas ska du om möjligt begära akut ledningsanvisning i kundportalen och ringa vår kundtjänst 075 7580 700.

Brådskande ledningsanvisning

Om du behöver ledningsinformation och en eventuell ledningsanvisning snabbare än de normala tre dagarna kan du kontakta vår kundtjänst för att se om det går att beställa en brådskande ledningsanvisning. Denna tjänst är avgiftsbelagd. För snabb anvisning fakturerar vi 295€ (utan moms). Begär ledningsanvisning hos kundtjänsten för den första möjliga dagen (startdatum för grävning är fyra dagar från beställning) och ring vår kundtjänst 075 7580 700.