Ledningsinformation och Geomatikk Finland

I Finland finns tiotals miljoner kilometer ledning, varav de flesta är nergrävda i marken. Dagens samhälle är helt beroende av detta nät. Därför är det viktigt att du tar reda på var ledningar ligger innan du börjar gräva.

Geomatikk Finland har en kundportal där du enkelt kan göra förfrågningar om var kablar ligger och följa ärendets gång. På detta sätt vill vi för vår del säkerställa att den för samhället viktiga infrastrukturen fungerar.

Grävarbete – vanligaste orsaken till ledningsskador

Skador på ledningar kan orsaka stora störningar för samhället, i värsta fall kan människors liv utsättas för fara. Oaktsamhet vid grävning kan leda till att upprätthållandet av kritiska funktioner försämras eller förhindras helt i delar av Finland. Genom samarbete undviker vi tillbud. Fråga innan du gräver!

Du har ett ansvar som grävare – skadorna kan vara livshotande

Du kan bli skadeståndsskyldig om du har grävt utan att ta reda på var underjordiska konstruktioner befinner sig eller handlat i strid med ledningsanvisares anvisningar och förorsakat en ledningsskada. Om en skada sker ska du omedelbart kontakta nätägaren för att begränsa skadans verkningar. Varje minut kostar pengar.

Bättre att fråga än att ångra sig efteråt

Genom att använda tjänsten verkkoselvitys.fi ser du till att grävarbetet kan ske på säkert sätt. Vi gör ledningsanvisningar i kablar för nätagare listed på tjänstens hemsida.

Kontaktuppgifter

Geomatikk Finland Oy
Hiilikatu 3
00180 Helsinki
www.geomatikk.fi
tfn. 075 7580700

Försäljning

Jarmo Jormakka
myynti@geomatikk.fi
tfn. 040 568 3355

 

icon_time_hight128

Var ute i tid

Begär ledningsanvisning senast fyra vardagar innan grävningsarbetet ska påbörjas.

icon_email_hight128

Kontakta

Skapa ett ledningsanvisningsärende i vår kundportal. I övriga ärenden kontakta kundbetjaning@geomatikk.fi.

icon_tphone_hight128

Akut ledningsanvisning

Efter att du elektroniskt har skapat ett ledningsanvisningsärende, ring 075 7580 700

Skador på ledningar

Informera Geomatikks kundtjänstcentral om skador på 075 7580 700.

Informera även nätägaren:

  • Telia Finland Oyj, kontrollrum 020 340 510
  • Tornionlaakson sähkö Oy, 016 532 030