Nätkartor för planering

I vår tjänst får du tillgång till nätkartor som kan användas för planering av markbyggnadsprojekt.

Ingenjörsbyråer kan beställa ledningskartor för planeringsarbeten av Geomatikk. Tjänsten ingår inte i den vanliga ledningsinformations- och ledningsanvisningstjänsten, utan är en extra tjänst som faktureras. Kartorna beställs elektroniskt i kundportalen.

Kontakta vår kundtjänst 075 7580 700 om du behöver GPS inmäting av ledningar för ditt planeringsprojekt.


Dessa filformat går att skicka:

  • SHAPE
  • DWG
  • DXF
  • DGN

Pris och leveransvillkor

  • CAD/GIS-filer 95€ / st

Om du beställer en karta för ett område där nätägaren saknar nät debiteras ingen avgift. Nätägaren kan ha begränsningar för storleken på det område för vilket nätuppgifter kan tillhandahållas. Geomatikk förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla kartmaterial.

Leveranstiden är 5 vardagar.

För att beställa kartor ska du vara registrerad användare i kundportalen.