Landsomfattande tjänst med information om kablar

Risken för skador på ledningarna minskar om Geomatikk kontaktas innan grävarbetet inleds.

Geomatikk Finland Oy erbjuder ledningsinformations- och ledningsanvisningstjänster i Finland för flera netägare.

När ni gräver i Helsingfors, gör först en ledningsutredning via stadens e-tjänst

Helsingfors stad
Tfn. 09 310 31940
Johtotietopalvelu@hel.fi

I fall det finns Telias kablar på grävområdet, gör en beställning för en ledningsanvisning via Verkkoselvitys-kundportalen.

För följande områden ska ledningsanvisning begäras direkt hos staden (inte via tjänsten verkkoselvitys.fi):

Esbo stad, Stadsmätningen
https://easiointi.espoo.fi/ePermit
Johtotietopalvelu tfn 09 816 25200

Vanda stad, lantmäteritjänster tfn 09 839 22242

Joensuu stad, tekniska tjänster (för följande områden: centrum, Haapajoki, Onttola, Kulho, Lehmo ja Paihola) tfn 0800 911055

Telia Åland, Johan B. Engman tfn. 040 3024310 eller johan.engman@teliacompany.com

Så här begär du ledningsanvisning

Kundportalen

Om du använder kundportalen säkerställer du att ditt ledningsanvisningsärende registreras så exakt som möjligt och samtidigt hanteras snabbt och korrekt. I kundportalen kan du följa ledningsanvisningsärendet gång. Även tidigare ärenden inklusive dokumentation visas.

Begär ledningsanvisning senast (4) vardagar innan grävningsarbetet ska påbörjas. I fall arbetet på anvisningsområdet kräver special åtgärder eller gäller vattenvägar lönar det sig att göra ledningsbegäran två veckor i förtid. Det lönar sig också att kontakta kundservicen i förhand.

Inloggning till kundportalen och registrering sker via länkarna nedan:

Telefon

Ledningsanvisning ska i första hand begäras via verkkoselvitys.fi i kundportalen. Om du inte har möjlighet att använda kundportalen kan du kontakta oss på 075 7580 700 (vardagar kl. 7.30-15.30).

På grund av myndighetsbestämmelser kan vi endast erbjuda ledningsinformationstjänsten till våra registrerade kunder.
Registrerade kunder: Innan du kontaktar oss per telefon ska du vara inställd på att lämna dina personuppgifter och följande uppgifter:

  • exakt position för grävplatsen (adress och kommun)
  • start- och slutdatum för grävarbetet
  • kontaktperson vid en eventuell ledningsanvisning

Om du ringer oss ska du avslutningsvis vara beredd på att bekräfta positionen för grävplatsen via e-post enligt instruktioner som vi skickar med.

Vanliga ledningsinformationstjänster kostar ingenting. Brådskande anvisningar faktureras enligt gällande prislista.

E-post

Du kan kontakta kundtjänst via kundbetjaning@verkkoselvitys.fi.

Ledningsanvisningsärendets gång

Vi handlägger ledningsanvisningsärendet ca fem (5) dagar innan det datum som angetts som startdatum för grävning. På detta sätt försöker vi se till att du får ett svar på din begäran eller en ledningsanvisning i rätt tid. Observera att svaret på begäran eller ledningsanvisningen är giltigt i 14 dygn. Om grävarbetet inte är klart under giltighetstiden måste du förnya begäran om ledningsanvisning i vår kundportal.

Geomatikk meddelar kontaktpersonen om tidpunkten för ledningsanvisning senast kl. 17.30 dagen innan en ledningsanvisning. Annullering av meddelad anvisning ska ske senast kl. 19.00 dagen innan, tfn 075 7580 783 (endast annullering). För senare annullering, eller om kunden inte kommer vid meddelad tidpunkt till ledningsanvisning, debiteras en avgift på 155 euro.

 

icon_time_hight128

Var ute i tid

Begär ledningsanvisning senast fyra vardagar innan grävningsarbetet ska påbörjas.

icon_email_hight128

Kontakta

Skapa ett ledningsanvisningsärende i vår kundportal. I övriga ärenden kontakta asiakaspalvelu@geomatikk.fi.

icon_tphone_hight128

Akut ledningsanvisning

Efter att du elektroniskt har skapat ett ledningsanvisningsärende, ring 075 7580 700

GeoDig

Vi erbjuder mobilappen GeoDig. Med den kan du enkelt skapa ett ledningsanvisningsärende och följa ärendets gång. Gratisappen GeoDig kommer att finnas i Google Play Store och Apple App Store från sommaren 2017.

verkkoselvitys_devices