Geomatikk sköter ledningsinformationstjänst för Telia

Geomatikk Finland har ingått ett avtal med Telia Finland om ledningsinformationstjänster i Finland. Telia har ett landsomfattande datakommunikationsnät och ledningsanvisning begärs från 1.7.2017 i Geomatikk Finlands tjänst. Geomatikks egen personal visar och markerar ledningarna i terrängen.

Verkställande direktör Jukka Rouhe säger:

– Att få Telia Finland, som är den ledande datakommunikationsoperatören i Finland, som kund, är en fin start för företaget och ett betydande tecken på att Telia känner förtroende för oss. Vi ska göra allt för att leva upp till förtroendet och utveckla en ledande ledningsinformationstjänst.

I och med avtalet befäster Geomatikk sin position som en betydelsefull aktör på den finska marknaden. Bolaget har för avsikt att öka sin personal kraftigt under de närmaste månaderna så att verksamheten får en smidig start i början juli.

Geomatikk AB sköter ledningsinformationstjänsterna för Telias nätbolag, Skanova, i Sverige.