Geomatikk ja Keypro yhteistyöhön sijaintiselvityspyyntöjen välityksessä

Taustaa infrarakentamisen kaivajapalveluista

Johdonomistajat ovat velvollisia antamaan tietoja maanalaisista verkoistaan kaikille maarakentajille. Johdonomistajat ovat ulkoistaneet kaivukyselyjen tiedonjakelun yksityisille yrityksille. Palveluntarjoajia ovat yksityiset Keypro Oy ja Geomatikk Finland Oy sekä valtion omistuksessa oleva Johtotieto Oy. Lisäksi osa suurimmista kunnista vastaa kaivajakyselyistä omalla alueellaan. Kaivajat tekevät Suomessa useita satojatuhansia kaivukyselyjä vuodessa ja näistä johtojen sijaintiselvityksen jälkeen tehdään noin 100.000 maastokäyntiä, jossa johtojen sijainti näytetään kaivutyön tekijälle. Toimintamalliin on nyt tulossa merkittävä parannus.

Maanalaisten rakenteiden sijaintiselvityspyyntöjen välitys alkaa

Maaliskuun 29. päivästä 2021 alkaen sijaintiselvityspyyntöjen käsittely tehostuu Suomessa, kun Keypro Oy:n Kaivulupa.fi-palvelu ja Geomatikk Finland Oy:n Verkkoselvitys.fi-palvelu alkavat välittää kaivajien sijaintitietokyselyitä toisilleen. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota koko maan kattava johtoselvityspalvelu Suomessa sekä helpottaa ja nopeuttaa maanalaisten johtojen sijaintien selvittämistä ja näin parantaa kaivutöiden turvallisuutta.

Sijaintiselvityspyyntöjen välitystoiminta perustuu avoimeen rajapintaratkaisuun, johon voivat liittyä myös muut alan yksityiset ja julkiset toimijat. Sijaintitietokyselyn välittämisen jälkeen kukin pyynnön saanut toimija tekee johtoselvityksen ja järjestää mahdolliset maastonäytöt kuten ennenkin. Uuden toimintamallin myötä selvityspyynnöt jaetaan kaikille mukana oleville toimijoille, mikä vähentää vaurioiden syntymisen todennäköisyyttä ja parantaa sekä johdonomistajien että kaivajien saamaa palvelua.

Palvelu tarjoaa myös tehokkaat työkalut osapuolien järjestämään itsenäiseen johtoselvitykseen ja kaivutapahtumien seurantaan alueillaan. Yksityisten toimijoiden lisäksi Suomessa kunnilla on merkittävä asema alueidensa lupien ja kaivajapalvelujen antajina. Kunnat voivat hyödyntää kehitettyä mallia, jolloin tänään julkaistu ratkaisu tuo mukanaan valtaosan vuosia valmisteilla olleen keskitetyn sijaintiselvityksen eduista jo vuonna 2021.

Lisätietoja antavat:
– Petri Raitio, Geomatikk Finland Oy, 0400-447236, petri.raitio@geomatikk.fi
– Kai-Uwe Prokki, Keypro Oy, 040-7629131, kai-uwe.prokki@keypro.fi

Tietoja Keyprosta

Keypro Oy on suomalainen verkko- ja paikkatietoratkaisuihin erikoistunut ohjelmisto- ja palveluyritys. Keypro-asiakkaita ovat erilaisten verkkoinfrastruktuurien omistajat, urakoitsijat, suunnittelijat ja ylläpitäjät. Keypro palvelee yli 300 asiakasta kattamalla tietoliikenneverkot, vesihuoltoverkot, sähkönjakelun, katuvalaistuksen, kaukolämmön ja maakaasun. Kansainvälisesti ainutlaatuisena yrityksenä Keypro tarjoaa sekä verkkotietoihin liittyviä asiantuntijapalveluita että itse ohjelmistoratkaisuja. Kansainvälisesti Keypro toimittaa ammattitaitoisia palveluja ja verkkotietoratkaisuja useisiin maihin laajenevan kumppaniverkostonsa kautta.

Lisää osoitteessa https://www.keypro.fi

Tietoja Geomatikkista

Geomatikk toimittaa ratkaisuja ja teknologiapalveluita verkkoinfrastruktuurin omistajille, urakoitsijoille ja suunnittelijoille. Geomatikkin paikkatietopalvelut auttavat verkko-omaisuuden omistajia nopeuttamaan prosessejaan ja vähentämään verkkojensa hallinnan elinkaari-kustannuksia. Geomatikkin johtoselvityspalvelu, kenttäsovellukset ja kartoituspalvelut ovat vähentäneet verkkojen toimintahäiriöiden riskiä ja virtaviivaistaneet prosesseja maanalaisten verkkojen vahingoittumisen estämiseksi 40 prosentilla viimeisen viiden vuoden ajalta. Geomatikk tarjoaa tällä hetkellä hallinnoituja palveluita yli 300 verkonomistajalle Pohjoismaissa ja suorittaa maastossa vuosittain noin 200 000 kenttänäyttöä.

Lisää osoitteessa https://www.geomatikk.com