verkkoselvitys.fi-palvelun tietosuojaseloste

1  Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Geomatikk Finland Oy
Osoite: Takkatie 1, 00370 Helsinki
Puhelin: 075 7580 700
Y-tunnus: 2736507-7
Yhteyshenkilö: Petri Raitio
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@geomatikk.fi

2  Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Geomatikk Finland Oy:n tarjoamaan Verkkoselvitys.fi -palveluun (”Palvelu”) rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietoja sekä Palvelun verkkosivustolla ilman rekisteröintiä vierailevien henkilöiden henkilötietoja. Palvelulla tarkoitetaan Verkkoselvitys.fi -palvelun lisäksi sen kautta tilattavia tuotteita ja palveluita.

3  Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröityessäsi Palveluun käsittelemme henkilötietojasi Palvelun tuottamiseksi sinulle tai työnantajallesi, asiakassuhteen hoitamiseksi suhteessa sinuun tai työnantajaasi sekä Palvelun kehittämiseen. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi tekemiesi tilausten ja ilmoitusten todentamiseen. Mikäli et rekisteröidy Palveluun, käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan Palvelun verkkosivujen tarjoamiseksi sekä Palvelun verkkosivujen kehittämiseksi.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 §:n mukaisesti (1) meidän oikeutettujen etujemme toteuttaminen silloin, kun käsittelemme henkilötietojasi Palvelujen tuottamiseksi työnantajallesi tai Palvelun verkkosivuston tuottamiseen ja kehittämiseen ja (2) sopimussuhteesi meihin silloin, kun käsittelemme henkilötietojasi Palvelun tuottamiseksi sinulle itsellesi.

4  Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme

Keräämämme henkilötiedot riippuvat siitä, rekisteröidytkö Palveluun vai vierailetko Palvelun verkkosivustolla ilman rekisteröintiä. Mikäli et rekisteröidy Palveluun, keräämme ainoastaan IP-osoitteesi ja muut tiedot, jotka syntyvät automaattisesti käyttäessäsi Palvelun verkkosivustoa. Voimme käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muuta vastaavaa tekniikkaa kyseisten tietojen keräämiseksi.

Rekisteröityessäsi Palveluun keräämme ja käsittelemme ainoastaan Palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

 • nimesi ja yhteystietosi (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite);
 • henkilötunnuksesi;
 • työnantajasi nimi, yhteystiedot ja y-tunnus, jos käytät Palvelua työnantajasi lukuun;
 • Palveluun luomasi käyttäjätunnukset;
 • tietoja Palvelun kautta tilaamistasi tuotteista ja palveluista; ja
 • IP-osoitteesi ja muut tiedot, jotka syntyvät automaattisesti käyttäessäsi Palvelua. Voimme käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muuta vastaavaa tekniikkaa kyseisten tietojen keräämiseksi.

Lisäksi voimme nauhoittaa asiakaspalveluumme soittamasi puhelut. Puheluiden nauhoittamisen tarkoituksena on todentaa tekemäsi pyynnöt ja ilmoitukset, kuten Palveluun liittyvät mahdolliset ilmoituksesi kaapeleille tai johdoille tapahtuneista vaurioista. Lisäksi puheluita voidaan käyttää henkilöstömme kouluttamiseen ja muutoinkin asiakaspalvelumme parantamiseen. Koulutus- ja asiakaspalvelun parantamistarkoituksessa käytetyistä nauhoitteista poistetaan tai muutoin anonymisoidaan nimesi ja yhteystietosi.

Henkilötunnustasi käytetään ainoastaan henkilöllisyytesi varmentamiseen.

5  Miten keräämme henkilötietoja

Keräämme ja käsittelemme ainoastaan

 • itse Palveluun syöttämiäsi tietoja;
 • työnantajasi Palveluun sinusta ilmoittamia tietoja; ja
 • Palvelussa tai sen verkkosivuilla vierailemisen yhteydessä automaattisesti syntyviä tietoja.

6  Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Voimme jakaa henkilötietojasi sellaisten alihankkijoidemme ja luotettavien yhteistyökumppaniemme kanssa, jotka osallistuvat Palvelun toteuttamiseen kohdassa 3 kuvattuja tarkoituksia varten. Voimme jakaa henkilötietojasi sellaisille kaapeleiden, verkkojen ja muiden maanalaisten rakenteiden omistajille, jotka liittyvät Palvelussa tilaamiisi tuotteisiin ja palveluihin. Jos jaamme henkilötietojasi, varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeellista ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Palvelua käyttäessäsi sinun on mahdollista valita, että tietojasi luovutetaan muille vastaavia palveluita tarjoaville palveluntarjoajille. Tietoja luovutetaan muille palveluntarjoajille vain, jos olet valinnut tietojen luovuttamisen Pal-velua käyttäessäsi ja vain niille palveluntarjoajille, joille luovuttamisen olet hyväksynyt Palvelua käyttäessäsi. Jos tie-toja luovutetaan tällaisille kolmansille palveluntarjoajille, käsitellään tietoja vain siinä määrin kuin on tarpeellista ja kyseisen palveluntarjoajan ehtojen mukaisesti.

Meidän voi myös olla lainsäädännöllisten velvoitteiden perusteella tarpeen jakaa henkilötietojasi viranomaisten kanssa.

7  Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8  Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme Palveluun rekisteröinnin johdosta kerätyt henkilötietosi niin kauan kuin olet rekisteröitynyt Palveluun ja niitä on tarpeen säilyttää tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Poistamme henkilötietosi sen jälkeen, kun rekisteröintisi Palvelussa on lakannut eikä henkilötietojasi enää tarvita asiakassuhteesi, kuten laskutuksen, hoitamiseen.

Säilytämme henkilötietoja, jotka on kerätty automaattisesti Palvelussa tai sen verkkosivuilla vierailemisen yhteydessä, niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

9  Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa käsittelemämme itseäsi koskevat henkilötiedot;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käytät Palvelua omaan lukuusi kanssamme tehdyn sopimuksen perusteella, edellyttäen että olet itse toimittanut meille kyseiset henkilötiedot;
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista; sekä
 • vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä tai poistamista.

Huomaathan, että henkilötietojesi poistaminen voi estää Palvelun käytön, kuten Palveluun sisältyvien palveluiden tilaamisen.

Sinun tulee esittää edellä kuvattujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Varaamme oikeuden pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Varaamme oikeuden kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

10  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että olemme käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

11  Tietoturva

Henkilötietosi on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot ovat talletettuina Suomessa sijaitsevan kaupallisen pilvipalvelutuottajan suojattuissa konesaleissa.

12  Evästeiden käyttö

Palvelussa voidaan käyttää ns. evästeitä (”cookies”) Palvelun ja sen verkkosivuston käytön seurantaan. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestasi Palvelun ja sen verkkosivuston käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimen valmistajan ohjeista. Palveluun sisältyvät ominaisuudet voivat kuitenkin toimiakseen edellyttää evästeiden hyväksymistä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen käytön kautta.

13  Yhteydenotot

Oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@geomatikk.fi.

14  Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.3.2021.